پوشش دادن مهره‌ی تک - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پوشش دادن مهره‌ی تک

  1. قرار دادن مهره دومی بر روی مهره‌ی تک، به معنای ساختن یک خان.

زبان‌ها
ثبت ترجمه