خدمه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خدمه

  1. در شوئت به اعضای گروه گفته می‌شود که به رهبری کاپیتان در مقابل سلولی بازی می‌کنند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید