گروه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

گروه

  1. در شوئت، بازیکنان توسط کاپیتان رهبری می‌شوند تا در برابر سلولی به رقابت بپردازند. به کاپیتان و خدمه گفته می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه