مهره مرده - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مهره مرده

  1. یک مهره‌ی دفن شده در عمق خانه‌ی بازیکن که دیگر استفاده‌ی مفیدی نخواهد داشت.

زبان‌ها
ثبت ترجمه