لنگر عمیق - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

لنگر عمیق

  1. یک لنگر روی خان-یک یا خان-دو خانه‌ی حریف.

زبان‌ها
ثبت ترجمه