جام تاس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

جام تاس

  1. ظرفی که معمولا از چرم، پلاستیک یا چوب ساخته می‌شود و برای تکان دادن و ریختن تاس مورد استفاده قرار می‌گیرد. بطور رایج یک برآمدگی در داخل لبه‌های خروجی تعبیه می‌شود تا در هنگام خروج تاس از ظرف به سمت بالا پرتاب شود. این جام امکان تکان دادن مناسب تاس‌ها را قبل از پرتاب شدن فراهم کرده تا تصادفی بودن پرتاب تاس تضمین شود. قطعا دستکاری تاس در صورت استفاده از جام سخت‌تر می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه