زدن دوتایی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

زدن دوتایی

  1. به زدن دو مهره‌ی تک حریف در یک نوبت اشاره دارد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه