پایین - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پایین

  1. حرکتی در گشایش بازی که یک مهره از خان وسط به تختِ بیرونی خودش حرکت داده شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید