همانند سازی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

همانند سازی

  1. موقعیتی که در آن با استفاده از یک عدد مشخص، برای انجام چندین حرکت متفاوت قابل استفاده باشد. به عنوان مثال، وقتی بازیکنی بتواند با استفاده از تاس ۵ به دلخواه هر کدام از دو مهره‌ی تک حریف را بزند، به اصطلاح گفته می‌شود که تاس ۵ همانند است. اگر همه چیز در بازی برابر باشد، موقعیتی که تاس‌های خوب حریف را همانند سازی کند بهتر است، چرا که حریف شانس کمتری برای پرتاب تاس خوب خواهد داشت.

زبان‌ها
ثبت ترجمه