بازی جلو - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی جلو

  1. یک نقشه‌ی بازی که در آن هدف اصلی ورود هر چه سریعتر به یک رقابت سرعت محض. یک بازی فرار.

زبان‌ها
ثبت ترجمه