بک‌گیم (بازی برگشت) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بک‌گیم (بازی برگشت)

  1. یک استراتژی است و توسط بازیکنی که بطور قابل توجهی در پیش‌جویی عقب افتاده به کار گرفته می‌شود و باید دو یا چند لنگر در خانه‌ی حریف ایجاد کند. بازیکنی که از این استراتژی استفاده می‌کند تلاش دارد تا جای ممکن هر دو لنگر خود را نگه دارد تا حریف به سختی مهره‌های خود را حرکت دهد و یا از زمین خارج کند. هدف از این کار کشتن یکی از مهره‌های حریف و گیر انداختن آن در پشت ششدر است.

    مرتبط:

زبان‌ها
ثبت ترجمه