رقابت - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

رقابت

  1. وضعیت نسبی خال‌شمار بازیکنان. گفته می شود بازیکنی که تعداد خال کمتری داشته باشد پیشتاز رقابت است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید