بازی ایستایی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی ایستایی

  1. این استراتژی زمانی استفاده می‌شود که شما در مسابقه عقب باشید و حریف شما دونده‌های خود را فراری داده باشد. شما یک لنگر پیشرفته ایجاد می‌کنید و تا جایی که می‌توانید آن را حفظ کنید، با این ایده که مانع بیرون کشیدن ایمن مهره‌های حریف خود شوید.

    مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه