تلاش برای مارس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تلاش برای مارس

  1. موقعیتی در بازی مسابقه‌ای که در آن مارس شدن بی تاثیر است، اما مارس کردن (بردن با مارس) بسیار ارزشمند می‌باشد. مثال‌ها: (الف) شما ۴ به ۲ در بازی عقب افتاده‌اید و حریف مالک مکعب در سطح ۲ می‌باشد، یا (ب) در بازی کرافورد ۲ به ۱ عقب هستید یا (ج) شما پس از بازی کرافورد ۳ به ۱ عقب افتاده‌اید و مکعب بر روی ۲ قرار گرفته است.

    تلاش برای مارس شما در مقابل فرار از مارس حریف قرار می‌گیرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه