گیول - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

گیول

  1. یک بازی خاورمیانه‌ای که در آن یک مهره به تنهایی یک خان را کنترل می‌کند و جفت‌ها بسیار قدرتمند هستند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه