نیم پرتاب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

نیم پرتاب

  1. یکی از دو عدد روی یک جفت تاس پرتاب شده.

زبان‌ها
ثبت ترجمه