نیم پرتاب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

نیم پرتاب به زبان English

Half a Roll

  1. One of the two numbers on a pair of thrown dice.

بازگشت

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید