بازی هاراکیری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی هاراکیری

  1. بازی‌ای که مهره‌ی تک بدون محافظت رها می‌شوند تا شانس چرخش مجدد مهره‌ها افزایش پیدا کند. همچنین به عنوان بازی انتحاری شناخته می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه