بازی انتحاری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی انتحاری

  1. طعمه قرار دادن یک مهره‌ی تک تا حریف آن را بزند تا بتوان آن مهره را در روند چرخش دوباره قرار داد. ایده این است که زمان بندی مدیریت شود یا دفاع خود را در تختِ خانه‌ی حریف تقویت کنید. همچنین به عنوان [بازی هاراکیری] (#hara_kiri_play) شناخته می شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه