قانون هالند - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

قانون هالند

  1. [به نام تیم هالند، شخصی که این قانون را پیشنهاد کرد.] یک قانون اختیاری در بازی مسابقه‌ای که در دهه ۱۹۸۰ رایج بود، اما اکنون به ندرت استفاده می شود. پس از بازی کرافورد بازیکن نمی‌تواند تا زمانی که حداقل دو پرتاب توسط هر طرف بازی نشده باشد، داو بدهد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه