سازنده‌ی غیرفعال - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

سازنده‌ی غیرفعال

  1. مهره‌ای که در حال حاضر بخشی از یک پریم یا یک سد باشد، اما این احتمال وجود دارد که بعداً برای ایجاد خان دیگری استفاده شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید