فرمول یانوفسکی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

فرمول یانوفسکی

  1. فرمولی که توسط ریک یانوفسکی برای تخمین ارزش خالص مسابقه در یک امتیاز مشخص ابداع شده است. اگر d تفاوت در امتیاز مسابقه و t تعداد امتیازی است که بازیکن عقب افتاده باید کسب کند، احتمال برنده شدن بازیکنی که پیش افتاده در مسابقه ۵ + .۸۵_d_ / (t+6) است.

    همچنین ببینید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه