اعداد نیل - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

اعداد نیل

  1. [طراحی شده توسط متخصص تخته نرد، نیل کازاروس.] یک روش ذهنی برای تخمین ارزش خالص بر اساس امتیاز مسابقه فعلی. درصد احتمال برد بازیکنی که جلو افتاده در مسابقه ۵۰ است، به اضافه اختلاف امتیاز او با بازیکن حریف، ضرب در عدد نیل مناسب.

    مرتبط:

زبان‌ها
ثبت ترجمه