ارزش خالص مسابقه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ارزش خالص مسابقه

  1. احتمال برنده شدن یک بازیکن در مسابقه در یک امتیاز مشخص.

  2. ارزش یک موقعیت با در نظر داشتن امتیازات بازی فعلی و مقدار مکعب، معمولاً بر حسب شانس بردن مسابقه داده می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه