رویداد آخرین شانس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

رویداد آخرین شانس

  1. یک تورنمنت برای بازیکنانی که در دورهای اول گروه‌بندی تسلیت یا دورهای بعدی در گروه‌بندی اصلی شکست می‌خورند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه