داو اجباری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

داو اجباری

  1. زمانی که در یک بازی از یک مسابقه مکعب دو برابری به سطح بالایی رسیده که امتیاز آن برای بردن مسابقه توسط بازیکن جلو افتاده کافی باشد؛ بازیکنی که عقب افتاده دیگر چیزی برای از دست دادن با دو برابر کردن ندارد. این شامل هر بازی پسا-کرافود می‌شود، که در آن بازیکنی که عقب هست باید در اولین فرصت پیشنهاد داو بدهد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه