تقسیم کوچک - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تقسیم کوچک

  1. انتقال یکی از دو دونده خود از خان-یک حریف به خان-دو یا خان-سه حریف.

    مقایسه کنید:

    • [تقسیم بزرگ] (#major-split).

زبان‌ها
ثبت ترجمه