پرتاب ترکیبی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پرتاب ترکیبی

  1. پرتاب دو تاس که اعداد مشابه‌ای را نشان دهند.

    مقایسه کنید:

زبان‌ها
ثبت ترجمه