لایه (لا) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

لایه (لا)

  1. یک نوبت از یک بازیکن، معیاری که نشان می‌دهد یک بازیکن (یا برنامه کامپیوتری) در هنگام انتخاب یک بازی یا ارزیابی از یک موقعیت چقدر به آینده نگاه می‌کند.

    توجه: هیچ توافقی در جامعه تخته نرد وجود ندارد که آیا لایه‌ها از ۰ (همانطور که تخته نرد گنو انجام می‌دهد) یا از ۱ (مانند اسنویی) شروع شوند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید