داو مجدد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

داو مجدد

  1. به پیشنهاد‌های داو که بعد از اولین داو بازی ارائه می‌شوند اطلاق می‌گردد. فقط بازیکنی که آخرین بار درخواست داو را پذیرفته باشد می‌تواند مجدد داو بدهد.

    مشابه:

زبان‌ها
ثبت ترجمه