غلت دادن پریم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

غلت دادن پریم

  1. به ساختن یک خان جدید در لبه‌ی پریم با استفاده از مهره‌هایی که در انتهای پریم قرار دارند. معمولاً ساده‌ترین راه برای غلت دادن پریم به سمت جلو گذاشتن مایه در مقابل پریم است.

زبان‌ها
ثبت ترجمه