خیلی خوب (برای داو دادن) - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

خیلی خوب (برای داو دادن)

  1. موقعیتی که نباید پیشنهاد داو بدهید، حتی اگر کاملا مشخص باشد که حریف پیشنهاد را رها می‌کند، به دلیل اینکه ارزش خالص شما با ادامه‌ی بازی برای مارس کردن حریف بالاتر است. یعنی شما با ادامه دادن بازی شانس بالایی برای مارس کردن حریف و به دست آوردن امتیاز بیشتر دارید، در حالی که اگر پیشنهاد داو بدهید به احتمال زیاد از سمت حریف پذیرفته نمی‌شود و شما شانس مارس کردن او را از دست می‌دهید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه