شکستن تختِ خانه - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شکستن تختِ خانه ثبت ترجمه

  1. به باز کردن یک یا چند خان در تختِ خانه زمانی که ساختن تختِ خانه انجام گرفته باشد.

انصراف
ثبت ترجمه با تشکر از حمایت شما، لطفا ابتدا وارد حساب خود شوید