سازنده - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

سازنده

  1. یک مهره که تختِ بیرونی خودتان می‌آورد، جایی که مستقیماً بتوانید آن را بر روی یک یا چند خان کلیدی (وارد)(#bear_on) کنید تا یک خان مهم بسازید.

زبان‌ها
ثبت ترجمه