نرم‌افزار کاربری - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

نرم‌افزار کاربری

  1. نرم افزاری که بر روی رایانه کاربر اجرا می شود و با یک سرور تخته نرد ارتباط برقرار می کند تا به کاربر امکان بازی تخته نرد را با دیگران بر بستر اینترنت بدهد. نرم افزار کاربری، صفحه‌ی تخته نرد را نمایش می دهد و کاربر برای ریختن تاس و حرکت دادن مهره ها با آن تعامل خواهد داشت.

زبان‌ها
ثبت ترجمه