ترکیب - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

ترکیب

  1. حالت‌های ممکن برای دو عددی که بر روی جفت تاس محتمل باشد.

    مشابه:

  2. حرکت یک مهره به تنهایی که از هر دو اعداد تاس پرتاب شده استفاده شود، مانند شلیک ترکیبی.

زبان‌ها
ثبت ترجمه