شلیک دوتایی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شلیک دوتایی به زبان English

Double Shot

بازگشت

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید