تخته نرد فرانسوی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

تخته نرد فرانسوی

  1. یک سویه از تخته نرد که در آن بازیکنان در حالی بازی را شروع می‌کنند که تمامی مهره‌ها بیرون از صفحه قرار گرفته‌اند و جفت‌ها با استفاده از دو طرف تاس بازی می‌شوند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه