بدهی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بدهی

  1. ویژگی‌ای که به ضعف یک موقعیت منجر می‌شود، مانند تک‌های زیاد، مهره‌های دفن شده، یا عدم انعطاف.

    مرتبط:

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید