پرتاب پیش از موقع - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

پرتاب پیش از موقع

  1. انداختن تاس توسط بازیکن قبل از اینکه حریف اقدام به برداشتن تاس خود کند (توجه داشته باشید که مطابق با قوانین، نوبت بازیکن با برداشتن تاس‌هایش به اتمام می‌رسد). بر اساس قوانین ایالات متحده، پرتاب پیش از موقع صحیح نیست و باید بازیکن دوباره پرتاب را انجام دهد. همچنین طبق قوانین BIBA، پرتاب پیش از موقع اشکالی ایجاد نمی‌کند، اما بازیکنی که تاس را برنداشته نمی‌تواند بازی خود را با توجه به اطلاعات تازه‌ای که در دسترش قرار گرفته، تغییر دهد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه