انحراف استاندارد - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

انحراف استاندارد به زبان English

Standard Deviation

بازگشت

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید