بازی تله - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی تله

  1. تلاشی عمدی برای در تنگنا گذاشتن حریف بطوری که مجبور شود لنگر خود را شکسته و یکی از مهره‌ها را بیرون ببرد. در نتیجه می‌توان به امید زدن مهره‌ی تک بود و با مارس کردن حریف امتیاز بیشتری دریافت کرد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه