آزمایش - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

آزمایش به زبان English

Trial (of a Rollout)

بازگشت

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید