کودتای بافنده - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

کودتای بافنده

  1. ترفندی که ممکن است در زمانی که شما برای مارس کردن حریف تلاش می‌کنید و حریف یک با خوش شانسی یک پرتاب عالی انجام می‌دهد به کارتان بیاید. شما بلافاصله پیشنهاد داو می‌دهید، حتی اگر موقعیت شما همچنان برای داو دادن خیلی خوب باشد، این کار به این امید که حریف به اشتباه پیشنهاد داو شما را بپذیرد انجام می‌شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه