بک‌گیم شکست خورده - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بک‌گیم شکست خورده

  1. یک تلاش شکست خورده برای انجام بک‌گیم که بازیکن استراتژی بک‌گیم مجبور شود مهره‌هایش را به عمق تختِ خانه خود ببرد، جایی که آن مهره‌ها دیگر امکان زدن یا مهار کردن را نداشته باشند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه