اهدایی برای بازی - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

اهدایی برای بازی

  1. درخواستی که یک بازیکن در بازی شوئت اعلام می‌کند که مایل است به کاپیتان یا هر عضو دیگر گروه مبلغ کامل شرط را بپردازد تا آنها مکعب را در اختیار بگیرند. بازیکنی که این پیشنهاد را ارائه می‌کند، قصد دارد تا به سلولی پیشنهاد داو بدهد در حالی که سایر بازیکنان تمایلی به انجام این کار ندارند.

زبان‌ها
ثبت ترجمه