شلیک غیرمستقیم - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

شلیک غیرمستقیم

زبان‌ها
ثبت ترجمه

لطفا جهت ثبت دیدگاه وارد حساب خود شوید