مثلث تریس - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

مثلث تریس

  1. [به نام والتر تریس نامگذاری شده است.] موقعیت ایده آل برای قرار دادن مهره‌ها در زمان داخل کردن، شامل: ۷ مهره روی خان-شش، ۵ مهره روی خان-پنج، و ۳ مهره روی خان-چهار. این موقعیت دارای کمترین اتلاف در مقایسه‌ی با سایر موقعیت‌هاییست که در آن هیچ مهره‌ای بیرون نشده باشد.

زبان‌ها
ثبت ترجمه