بازی نامحدود - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

بازی نامحدود

  1. یک سبک بازی تخته نرد که با استفاده از مکعب دوبرابری انجام می‌شود و هیچگونه محدودیتی در داو یا داو مجدد وجود ندارد. بازی سبک نامحدود شبیه به بازی‌های پولی هستند، اما بدون قانون جاکوبی، بیور، یا داو خودکار بازی می‌شوند. در مقابل، سبک‌‌های محدود تخته‌نرد عبارتند از: بازی مسابقه‌ای و [جدول شرط‌بندی‌ها] (table-stakes).

زبان‌ها
ثبت ترجمه