حمله‌ی رعد آسا - واژه‌نامه‌ی تخته نرد

حمله‌ی رعد آسا

  1. یک حمله‌ی همه جانبه به مهره‌های تک حریف در خانه خودی برای اینکه حریف را به تعطیلات بفرستید.

  2. یک تورنمنت حذفی که در آن مسابقات با طول کم انجام شود.

زبان‌ها
ثبت ترجمه